Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Βοιωτίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Βοιωτίας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

email:ddoik-vio@pste.gov.gr,THL.2261350290

 

64390-405-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1818,44€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 12/05/2015
Ημ/νία λήξης: 14/05/2015
ΑΔΑ: Ψ4677ΛΗ-Η21
Αρ. Πρωτ.: 2177/12-05-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 64390/405/14-05-2015