Π.Ε.Ευρυτανίας: Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κεράσοβο- Κρέντη-Παλαιοκατούνα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟ – ΚΡΕΝΤΗ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ “, µε προϋπολογισμό 150.000,00€ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ. 2237352434, Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος

 

 

 

64854-583-DIAKIRIKSI.doc
64854-583-ENTYPO_OIKONOMIKIS_PROSFORAS.doc
64854-583-ESY_ODOPOIIAS.doc
64854-583-PROIPOLOGISMOS.pdf
64854-583-PROKIRIKSI_KHMDHS.pdf
64854-583-TEXNIKI_PERIGRAFI.doc
64854-583-TIMOLOGIO.pdf
64854-583-TYPED.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: 6ΘΦΨ7ΛΗ-ΝΨΜ
Αρ. Πρωτ.: 59807/518/23-03-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 64854/583/29-03-2017