Μεταφορά μαθητών για τις ανάγκες των πανελληνίων εξετάσεων 2015 της Π.Ε.Ευβοίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τις ανάγκες των πανελληνίων εξετάσεων 2015 της Π.Ε.Ευβοίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ

 

ΠΕ Ευβοίας,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email:ddoik-evo@pste.gov.gr,Tηλ. 2221353713,T.Δ/νση:Χαινά 93,Χαλκίδα, Τ.Κ.34100

Πληροφορίες: Σ.Αντζουλάτου

 

 

61098-391-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 21944,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 07/05/2015
Ημ/νία λήξης: 08/05/2015
Αρ. Πρωτ.: 60184/2382/07-05-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 61098/391/08-05-2015