Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε.Βοιωτίας για τα έτη 2023-2024-2025

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της ΠΕΒ για τα έτη 2023-2024-2025

Τηλ.: 2261350273

αναρτεα διακηρυξη-αλατι 2023-2025(1)

1.90887λη-ν6ω αναρτεα περιληψη διακηρυξησ-αλατι 2023-2025

espd-request-v2(19)

υποδειγμα οικονομικησ προσφορασ-αλατι 2023-2025

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 450000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 12/05/2023
Ημ/νία λήξης: 12/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 98847/12-05-2023