97844/11-05-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών: Ναύλωση τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας

97844/11-05-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών: Ναύλωση τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση :

http: //www.pste.gov.gr

eees120523

97844διακηρυξη ναυλωση σκαφων λιμνη κρεμαστων 2023

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 101373,72€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 11/05/2023
Ημ/νία λήξης: 26/05/2023
ΑΔΑ: 23PROC012655677, ΨΞΤ37ΛΗ-ΞΙ1
Αρ. Πρωτ.: 97844/2023,97842/2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email