Περιγραφή λειτουργικότητας αναζήτησης διαγωνισμών

     Αναζήτηση με μεταδεδομένα:

  1. Προϋπολογισμό: σύροντας τα δύο μικρά τετράγωνα πάνω στην μπάρα ορίζεται ένα εύρος τιμών για αναζήτηση,
  2. Τόπο (Έδρα ή Π.Ε.): επιλογή της Π.Ε. αναφοράς ή της Έδρας,
  3. Είδος Διαγωνισμού,
  4. Κατηγορία Διαγωνισμού,
  5. Τύπο: ταξινόμηση του Διαγωνισμού με βάση το αντικείμενο,
  6. Ημ/νία έκδοσης: εύρος ημ/νιών μέσα στο οποίο αναζητάται η ημ/νία έκδοσης,
  7. Ημ/νία λήξης: εύρος ημ/νιών μέσα στο οποίο αναζητάται η ημ/νία λήξης,
  8. ΑΔΑ: κωδικός σχετικής ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια,
  9. Αρ. Πρώτ: αριθμός Πρωτοκόλλου σχετικού διοικητικού εγγράφου.

     Σε κάποια μεταδεδομένα παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής από λίστα τσεκάροντας το σχετικό ή τα σχετικά τετράγωνα. Επιλέγοντας λόγου χάρη στην “Κατηγορία Διαγωνισμού” τις Υπηρεσίες και τις Προμήθειες, τα αποτελέσματα αναζήτησης περιέχουν Διαγωνισμούς Προμηθειών καθώς και Υπηρεσίων. Μην επιλέγοντας κάτι από τη λίστα πολλαπλών επιλογών κάποιου μεταδεδομένου, η αναζήτηση επιστρέφει Διαγωνισμούς με όλες τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού μεταδεδομένου. Μην επιλέγοντας λόγου χάρη Τόπο (Έδρα ή Π.Ε.), η αναζήτηση επιστρέφει Διαγωνισμούς συνολικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

    Δίπλα σε καθεμία επιλογή των λιστών μεταδεδομένων εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός αναρτήσεων Διαγωνισμών που τους έχει αποδοθεί αυτή η τιμή.

    Η αναζήτηση με κριτήριο την τρέχουσα ημερομηνία στο πεδίο “Ημερομηνία λήξης, από”  εμφανίζει τους διαγωνισμούς των οποίων η προθεσμία συμμετοχής δεν έχει ακόμη λήξει.

    Σε κάθε νέα αναζήτηση υπολογίζεται αυτόματα  το πλήθος αναρτήσεων διαγωνισμών (οι αριθμοί σε παρένθεση) βάσει των επιλεγμένων τιμών μεταδεδομένων.

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις