Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026

Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636
E-MAIL: k.kavvouras@pste.gov.gr

espd-request-v2

δημοσιευμ προκ δσα μαθ δρομ στην εε

διακηρυξη δσα για μαθητικα δρομολογια

περιληψη διακ δσα για μαθ δρομολ 9ονδ7λη-7θ7

προκηρυξη στην υπηρ εκδ τησ εε του δσα για μαθητ δρομολ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 4032000,012€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 11/05/2023
Ημ/νία λήξης: 02/06/2023
ΑΔΑ: 9ΟΝΔ7ΛΗ-7Θ7
Αρ. Πρωτ.: 94916