Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η N. 4 εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η N. 4 εφαρμογη Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την« ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

περιληψη διακηρυξης μεταφορά μαθητων πε φθιώτιδας_αδα

σχεδιο δσα πε φθιωτιδασ 2020_κημδησ

προκηρυξη2023-ojs084-251129-el-ts

espd-request-v2-7

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 16500000€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/04/2023
Ημ/νία λήξης: 31/08/2026
ΑΔΑ: Ρ4Μ07ΛΗ-ΘΕΨ
Αρ. Πρωτ.: 86746