Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας για 1 έτος με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας για 1 έτος με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,

πληροφορίες: Ε. Σανούλη,τηλ.φαξ: 2237350726, email: e.sanouli@pste.gov.gr

 

τευχοσ κημδησ

διαυγεια περιληψη 6θκ67λη-παο

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 549073,74€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/04/2023
Ημ/νία λήξης: 29/05/2023
ΑΔΑ: 6ΘΚ67ΛΗ-ΠΑΟ
Αρ. Πρωτ.: 85585
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email