Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου «Απομάκρυνση επικίνδυνων ογκόλιθων από θαλάσσιο τμήμα λιμένα, κατασκευή κλίμακας, εξοπλισμός αδειοδοτημένων αγκυροβολιών λιμένα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου «Απομάκρυνση επικίνδυνων ογκόλιθων από θαλάσσιο τμήμα λιμένα, κατασκευή κλίμακας, εξοπλισμός αδειοδοτημένων αγκυροβολιών λιμένα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353815- 2221353818, ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___260423

τιμολογιο

τεχνική περιγραφήσαυ-φαυ

προϋπολογισμοσ

εσυ

85498 περιληψη διακηρυξη ψσξε7λη-σ65 file-61

espd-pdf

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 40000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/04/2023
Ημ/νία λήξης: 11/05/2023
ΑΔΑ: ΨΣΞΕ7ΛΗ-Σ65
Αρ. Πρωτ.: 85498