Προμήθεια τροφίμων για τους άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός  Προμήθειας τροφίμων για τους άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

email:xr.florou@fthiotida.pste.gov.gr,    p.kontogianni@fthiotida.pste.gov.gr,   e.ntoulaki@fthiotida.pste.gov.gr.,   g.kappos@pste.gov.gr  τηλ.2231352825-6,2231352820,2231351289  ΦΑΞ:2231352818, Αινιάνων 2,35100 Λαμία,1ος όροφος,

 Πληροφορίες: κα ΦΛΩΡΟΥ, κα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, κα ΝΤΟΥΛΑΚΗ, κ.Γ.ΚΑΠΠΟΣ

 

 

 

 

 

 

60364-388-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 07/05/2015
Ημ/νία λήξης: 04/06/2015
ΑΔΑ: 617Ρ7ΛΗ-ΗΑΗ
Αρ. Πρωτ.: 178/28-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 60364/388/07-05-2015