ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.835 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 601 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.835 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 601 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9κ9μ7λη-9ωυ_dhmoprasia 601 saak aliartoy

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1130,10
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Ημ/νία έκδοσης: 29/05/2023
Ημ/νία λήξης: 29/05/2023
ΑΔΑ: 9Κ9Μ7ΛΗ-9ΩΥ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email