ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 16.645 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 602 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 16.645 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 602 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9ζθμ7λη-5αω_dhmoprasia 602 saak aliartoy

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 998,70
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 29/05/2023
Ημ/νία λήξης: 29/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 82978/25-04-2023