ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.835 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 605 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.835 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 605 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΑΟΚ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , ΤΗΛ. 2261350179

6ζ1ζ7λη-ωη9_dhmoprasia 605 saak aliartoy

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1122,60
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/05/2023
Ημ/νία λήξης: 30/05/2023
ΑΔΑ: 6Ζ1Ζ7ΛΗ-ΩΗ9
Αρ. Πρωτ.: 82999/25-04-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email