Νέες διακλαδώσεις Κεντρικού οδικού άξονα- κορμού Βόρειας Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες

Νέες διακλαδώσεις Κεντρικού οδικού άξονα- κορμού Βόρειας Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353695- 2221353840, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

περιληψη_διακηρυξη_ εφημ εε__διακλαδωσεισ κεντρικου αξονα__αδαμ

παραρτηματα

αδα_περιληψη προκηρυξησ νεεσ διακλαδωσεισ κεντρικου οδ. αξοναespd-διακλαδωσεισ κεντρικου αξονα

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1045000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Οδοποιΐα, Στατικά, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά, Γεωλογικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2023
Ημ/νία λήξης: 29/05/2023
ΑΔΑ: ΡΨ1Τ7ΛΗ-Κ4Τ