ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ

“ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ”

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353695- 2221353840, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0. αδα_24-04-2023 περιληψη προκηρυξησ κεντρικοσ αξονασ(1)

περιληψη_διακηρυξη_εφημ εε__κεντρικοσ οδικοσ αξονασ__αδαμ

1.παραρτηματα

espd-κεντρικοσ οδικοσ αξονασ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1.410.000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Οδοποιΐα, Στατικά, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά, Γεωλογικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2023
Ημ/νία λήξης: 29/05/2023
ΑΔΑ: ΩΜΘΠ7ΛΗ-ΓΚΤ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email