Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός χιονοδιαστρωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για την προμήθεια ενός χιονοδιαστρωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr

82365προσκληση για προμηθεια χιονοστρωτικου μηχανηματοσ

85012απαντηση σε ερωτημα

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 37000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 25/04/2023
Ημ/νία λήξης: 09/05/2023
ΑΔΑ: 23PROC012540494
Αρ. Πρωτ.: 82365/2023