Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού

Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

2023-ojs070-208371-el_κημδησ

espd-request-v1

διακηρυξη νεκρα ζωα_κημδησ

περιληψη νεκρά ζώα_αδα

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1500000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 04/04/2023
Ημ/νία λήξης: 05/05/2023
ΑΔΑ: 61ΞΖ7ΛΗ-ΧΟΜ
Αρ. Πρωτ.: 72438
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email