Ανάθεση προμήθειας τουριστικού υλικού ( Επανεκτύπωση Τουριστικού Οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας )

Ανάθεση προμήθειας τουριστικού υλικού ( Επανεκτύπωση Τουριστικού Οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,

τηλ.2237350726, email:f,karathanou@pste.gov.gr

Πληροφορίες: Φωτεινή Καραθάνου

ιστοσελιδα πσε eπανεκτυπωση τ.ο.

69970.α. προσκληση για επανεκτυπωση τοριστικου οδηγου 2023 (1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 15252,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 05/04/2023
Ημ/νία λήξης: 20/04/2023
ΑΔΑ: 23PROC012448978 2023-04-05
Αρ. Πρωτ.: 69970