Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Φθιώτιδας

Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Φθιώτιδας

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

διακηρυξη κοπη δεντρων_κημδησ

περιληψη κοπή δέντρων_αδα

2023-ojs068-203068-el _κημδησ

espd-request-v2-6(1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 31/03/2023
Ημ/νία λήξης: 05/05/2023
ΑΔΑ: Ψ9Φ27ΛΗ-ΗΝ1
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email