Π.Ε.Ευρυτανίας:Αποκατάσταση βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων

Π.Ε.Ευρυτανίας:Αποκατάσταση βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδ.δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας,

τηλ.2237352421, Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι, 36100

49502-479-ENTYPO_OIKON.PROSFORAS.doc
49502-479-ESY.doc
49502-479-PERILIPSI-DIAKIRIKSI_STO_KIMDIS.pdf
49502-479-TEXNIKI_PERIGRAFI.doc
49502-479-TIM.pdf
49502-479-TYP.IP.DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: ΩΘΦΨ7ΛΗ-ΒΨΟ
Αρ. Πρωτ.: 45646/363
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 49502/479/10-03-2017