Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας

Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας

Τηλ.: 2261350290

αναρτεα προσκληση γαλα εργαζομενων 2023-1

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 17928,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας
Ημ/νία έκδοσης: 03/04/2023
Ημ/νία λήξης: 12/04/2023
ΑΔΑ: 23PROC012422586
Αρ. Πρωτ.: 65693