Αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της Ιτέας

Αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της Ιτέας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Α. Κόκκινος, τηλ. 2265350563, email: a.kokkinos@pste.gov.gr

προκηρυξη με διακηρυξη

συγγραφη υποχρεωσεων

ττδ αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της ιτεας

δημοσιοποιηση συμβασησ αναπλασεις ιτεας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 56000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Κτίρια, Τοπογραφικά, Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 31/03/2023
Ημ/νία λήξης: 24/04/2023
ΑΔΑ: 9ΓΨ57ΛΗ-ΙΥ3
Αρ. Πρωτ.: 63382
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email