Π.Ε.Ευρυτανίας: Εγκιβωτισμός χειμάρου Χόλιανης Δυτ.Φραγκίστας

Π.Ε.Ευρυτανίας: Εγκιβωτισμός χειμάρρου Χόλιανης Δυτ.Φραγκίστας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ,Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Δημήτριος Πεταρούδης

49402-478-ENTYPO_OIK.PROSFORAS.doc
49402-478-ESY.doc
49402-478-P.Y.pdf
49402-478-PERILIPSI_DIAKIRIKSI.pdf
49402-478-TEXNIKI_PERIGRAFI.doc
49402-478-TIM.pdf
49402-478-TYP.IP.DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 216893,34€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: 75ΑΒ7ΛΗ-45Ε
Αρ. Πρωτ.: 45636/362
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 49402/478/10-03-2017