Προμήθεια και δωρεά ενός (1) προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου (isobox) για την διαχείριση περιστατικών/διενέργειας δωρεάν rapidtest κορωνοϊού – covid-19 για τις ανάγκες των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ στο Δήμο Χαλκιδέων

Προμήθεια και δωρεά ενός (1) προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου (isobox) για την διαχείριση περιστατικών/διενέργειας δωρεάν rapidtest κορωνοϊού – covid-19 για τις ανάγκες των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ στο Δήμο Χαλκιδέων

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

προσκληση οικισκος εοδυ χαλκιδας.-κημδησ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6500,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/03/2023
Ημ/νία λήξης: 03/04/2023
ΑΔΑ: 23PROC012371518
Αρ. Πρωτ.: 60810