Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Εργασίες πράσινου και καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας»

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Εργασίες πράσινου και καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας»

Τηλ.: 2261350290, 249 FAX: 2261350265

2.6βχξ7λη-ζ9φ

espd-request-v2(1)(3)

αναρτεα διακηρυξη εργασιεσ πρασινου 2023-2024

εντυπο οικονομικησ προσφορασ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 400000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 24/03/2023
Ημ/νία λήξης: 24/04/2023
ΑΔΑ: 23PROC012364726