Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών,

email: promithion@evr.pste.gov.gr/o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλ.:2237350713,Tηλεομoιότυπο: 2237350708 Tαχ.Δ/νση: Γ.Καραισκάκη 1-Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100

Πληροφορίες: Ο.Γιαννιώτη

58210-371-DIAKIRIKSI.pdf
58210-371-DIEFKRINISEIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1622540,11€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 30/04/2015
Ημ/νία λήξης: 09/06/2015
ΑΔΑ: ΩΑΝΝ7ΛΗ-ΝΣΡ
Αρ. Πρωτ.: 57496/1591/30-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 58210/371/04-05-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email