11η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας για το σχολικό έτος: 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ

11η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας για το σχολικό έτος: 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2261350273

Αναρτέα 11η Πρόσκληση υποβολής ΔΣΑ (αγονα _ 56_ 57)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35901,30€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 21/03/2023
Ημ/νία λήξης: 31/03/2023
ΑΔΑ: 23PROC012331993
Αρ. Πρωτ.: 56173
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 56724
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email