Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ευρυτανίας για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ευρυτανίας για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,πληροφορίες: Ε. Σανούλη,τηλ.φαξ: 2237350726, email: e.sanouli@pste.gov.g

προσκληση κημδησ 14.912_24

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 14912,24€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 01/03/2023
Ημ/νία λήξης: 08/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 41060
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email