Έργο: «Αναβάθμιση του προβλήτα του λιμένα Ιτέας»

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6200000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 03/03/2023
Ημ/νία λήξης: 03/04/2023
ΑΔΑ: ΨΑ0Δ7ΛΗ-ΘΓΞ
Αρ. Πρωτ.: 40117
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email