ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΩΡΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΒΕΛΑΩΡΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ, ΤΗΛ. 2237352433

47425-456-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
TYPED.doc
47425-456-TEXNIKI_PERIGRAFI_GEFYRA_TEMPLAS.pdf
timologio.part1.rar
timologio.part2.rar
timologio.part3.rar
PROMETRISI.part1.rar
PROMETRISI.part2.rar

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1690000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
ΑΔΑ: 6Χ337ΛΗ-ΟΩΓ
Αρ. Πρωτ.: 45187/355/07-03-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 47425/456/08-03-2017