Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για την παροχή υπηρεσίας Κέντρου Λήψεως Σημάτων (παρακολούθηση συναγερμού σε 24ωρη βάση) του Δ. ΚΤΕΟ της ΠΕ Ευρυτανίας έως 31/12/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για την παροχή υπηρεσίας Κέντρου Λήψεως Σημάτων(παρακολούθηση συναγερμού σε 24ωρη βάση)του Δ. ΚΤΕΟ της ΠΕ Ευρυτανίας έως 31/12/2023

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

40832 Πρόσκληση για παρακολουθηση συναγερμου κτεο ευρυτανιασ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 372,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 01/03/2023
Ημ/νία λήξης: 13/03/2023
ΑΔΑ: 23PROC012214639
Αρ. Πρωτ.: 40832/2023