Π.Ε.Ευρυτανίας: Αποκατάσταση κατολισθαίνοντων τμημάτων πρανών στο 1ο χλμ του οδικού άξονα Χρύσω – Άγιος Δημήτριος

Π.Ε.Ευρυτανίας: Αποκατάσταση κατολισθαίνοντων τμημάτων πρανών στο 1ο χλμ του οδικού άξονα Χρύσω – Άγιος Δημήτριος

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας

τηλ.2237352421, Κατσαντώνη 2,Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Δημήτριος Πεταρούδης

45678-440-ENTYPO_OIKON.PROSFORAS.doc
45678-440-ESY.doc
45678-440-P.Y.pdf
45678-440-PERILIPSI_DIAKIRIKSI.pdf
45678-440-TEXNIKI_PERIGRAFI.doc
45678-440-TIM.pdf
45678-440-TYP.IP.DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: 60Ω77ΛΗ-Ρ3Α
Αρ. Πρωτ.: 43193/349
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 45678/440/07-03-2017