Περίληψη διακήρυξης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς

Περίληψη διακήρυξης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

espd-request-v2-5

περιληψη διακηρυξης_αδα(1)

διακηρυξη_κημδησ(1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 16/02/2023
Ημ/νία λήξης: 10/03/2023
ΑΔΑ: 23PROC012148518
Αρ. Πρωτ.: 32280/16-2-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email