Αποκατάσταση βλαβών – Βελτίωση οδικής ασφάλειας Επαρχιακής οδού Μπαγασάκι – Φιδάκια Π.Ε. Ευρυτανίας

Αποκατάσταση βλαβών – Βελτίωση οδικής ασφάλειας Επαρχιακής οδού Μπαγασάκι – Φιδάκια Π.Ε. Ευρυτανίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

1_ πυ συντηρηση μπαγασακι – φιδακια 350 –αα

3_τεχνική περιγραφή συντ μπαγασακι-φιδακια 350 –αα

8.2 προκηρυξη (διακ _περ)–συντ μπαγασακι-φιδακια 350 -αδαμ 23proc012034431

1.8.1.περιληψη_διακηρυξησ—- συντ μπαγασακι-φιδακια 350 -6χγμ7λη-0ψθ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 350000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Ημ/νία έκδοσης: 26/01/2023
Ημ/νία λήξης: 21/02/2023
ΑΔΑ: 6ΧΓΜ7ΛΗ-0ΨΘ
Αρ. Πρωτ.: 17933/26-01-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email