Συντήρηση – εγκιβωτισμός ρέματος Πλατανιά Τ.Κ. Μικρού Χωριού Δήμου Καρπενησίου

Συντήρηση – εγκιβωτισμός ρέματος Πλατανιά Τ.Κ. Μικρού Χωριού Δήμου Καρπενησίου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ, ΤΗΛ. 2237352421.

 

τεχνικη περιγραφη α.α

π_υ α.α

προκηρυξη με αδαμ

τευδ α.α

οικονομικη προσφορα α.α

5_ ειδικη συγγ υποχρεωσ α.α

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 263684,22
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 25/01/2023
Ημ/νία λήξης: 14/02/2023
ΑΔΑ: ΨΒΧΑ7ΛΗ-ΨΛΕ