Π.Ε.Φωκίδας: Καθαρισμός ερεισμάτων- άρση καταπτώσεων- κοπή κλάδων δένδρων και θάμνων επι της Εθνικής Οδού 48 Άμφισσα-Γραβιά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ-ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 48 ΑΜΦΙΣΣΑ-ΓΡΑΒΙΑ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2265-350562 & 2265-350572, FAX επικοινωνίας 2265-350565,

Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κατερίνα Καρδαναστάση & Καστίλια Μαρία

 

43687-417-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
43687-417-DIMOSIEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 41000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 43687/417/03-03-2017