Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας

Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας

Τηλ.: 2261350290

1.αναρτεα προσκληση γαλα εργαζομενων ενα ετοσ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 17928
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας
Ημ/νία έκδοσης: 23/01/2023
Ημ/νία λήξης: 30/01/2023
ΑΔΑ: 23PROC012009937