Π.Ε.Ευρυτανίας:Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης-Καταβόθρας απο Χ.Θ.:1+000 έως Χ.Θ.:4+000

Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης-Καταβ΄’οθρας απο Χ.Θ.:1+000 έως Χ.Θ.:4+000

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ. 2237352421, Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Δημήτριος Πεταρούδης

42986-414-PERILIPSI_DIAKIRIKSI_KHMDHS.pdf
42986-414-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf
42986-414-PY.pdf
42986-414-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
42986-414-TIM.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 350000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: ΩΠ637ΛΗ-ΥΡΛ
Αρ. Πρωτ.: 42265/335
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 42986/414/02-03-2017