Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 9/2022 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου «Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 9/2022
Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου«Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

espd-request-v2-2(1)

περιληψη διακηρυξης_αδα

διακηρυξη_κημδησ

αποφαση παρατασησ διαγωνισμου περιφερειαρχη

Διευκρινίσεις συνδεσιμότητας φορητών υπολογιστών

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 71002,40
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 21/12/2022
Ημ/νία λήξης: 06/01/2023
ΑΔΑ: ΨΗΔΧ7ΛΗ-Δ1Ω
Αρ. Πρωτ.: 286901