Π.Ε.Ευρυτανίας:Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Ανιάδα-Σύγκρελο-Αγιοι Θεόδωροι-Κρίκελλο-Στάβλοι

Π.Ε.Ευρυτανίας:Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Ανιάδα-Σύγκρελο-Αγιοι Θεόδωροι-Κρίκελλο-Στάβλοι

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.E. Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ. 2237352421, Κατσαντώνη 2,Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες: Δημήτριος Πεταρούδης

41415-403-PERILIPSI_ME_ADA.pdf
41415-403-PERILIPSI-DIAKIRIKSI.pdf
41415-403-TYP.IPEFTHINI_DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: 6OΛ47ΛΗ-1ΦΛ
Αρ. Πρωτ.: 38136/303/22-02-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 41415/403/01-03-2017