Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΄΄ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ”ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ”΄΄.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr

 

Περιληψη διακηρυξης για αποχ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ ΡΩΞΜ7ΛΗ-Α4Υ

Διακηρυξη για αποχιον ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 131300
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 27/12/2022
Ημ/νία λήξης: 11/01/2023
ΑΔΑ: ΡΩΞΜ7ΛΗ-Α4Υ
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 290923