ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 19.124 τ.μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 583, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 19.124 τ.μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 583, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΔΑΟΚ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , ΤΗΛ. 2261350179

 

38390-2386-DHMOPRASIA_583_SAAK_ALIARTOY.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1032,70€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/09/2023
Ημ/νία λήξης: 30/09/2023
ΑΔΑ: ΩΗΜΞ7ΛΗ-4ΜΣ
Αρ. Πρωτ.: 2386/22-02-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 38390/23-2-17
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email