ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 26.044 τ.μ. ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΑΚ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. 1285, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ 26.044 τ.μ. ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΑΚ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΑΛΙΑΡΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. 1285, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑ

ΔΑΟΚ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , ΤΗΛ. 2261350179

 

38380-375DHMOPRASIA_1285_SAAK_MAYROMATIOY.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10406,38€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: Ω50Π7ΛΗ-ΩΤ7
Αρ. Πρωτ.: 2387/22-02-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 38380/375/23-02-2017