10η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος: 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 135556,4
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 19/12/2022
Ημ/νία λήξης: 29/12/2022
ΑΔΑ: 22PROC011845027
Αρ. Πρωτ.: 285118