Συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Δ/νση Τεχνικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο : Συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

email: x.kontaktsi@pste.gov.gr, τηλ.2231352693, Καλυβίων 2-Λαμία,35132

Πληροφορίες: Χρυσάνθη Κοντακτσή

 

                                                                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    
  Διορθώσεις στα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση και διαμόρφωση  περιβάλλοντα χώρου στο νέο Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι: 1.    στη Διακήρυξη που έχει αναρτηθεί εκ παραδρομής στις ηλεκτρ. διεύθυνση http://www.pste.gov.gr και http://www.diafaniasterea.gr, στο άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 3 το κείμενο “ήτοι μέχρι 16-4-2017” τροποποιείται ως εξής: “ήτοι μέχρι 16-10-2017” όπως σωστά αναφέρεται στη περίληψη διακήρυξη του έργου.

2.    στη τελευταία σελίδα του προϋπολογισμού τροποποιείται το άθροισμα “133.305,97” λόγω λογιστικού λάθους σε “133.305,98”

 

3.    σε συνέχεια του παραπάνω λογιστικού λάθους έχει αλλαχτεί η σελίδα 4 και 5 της οικονομικής προσφοράς την οποία θα σας την αποστείλουμε ταχυδρομικά. Σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη και ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος θα αναρτηθούν διορθωμένα στο διαδίκτυο.

 

 

36606-357-ESY_.pdf
36606-357-TEXNIKI_PERIGRAFI_.pdf
36606-357-TEYD.doc
36606-357-TIMOLOGIO_.pdf
36606-357-PROKIRIKSI-DIAKIRIKSI.pdf
DIAKIRIKSI20161228-PROTYPO_ERGON_KATO_TON_ORION-1_YYYYYY.pdf
PROIPOLOGISMOS-PROSMETRHSH_MERYP_PERIVAL_XOROU_TELIKOS.pdf
ENIMEROSI_GIA_TROPOPOIISI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: ΩΩΥΖ7ΛΗ
Αρ. Πρωτ.: 35391/806
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 36606/357/22-02-2017