Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια άλατος περιόδου 2022-2023 για την Π.Ε. Εύβοιας

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια άλατος περιόδου 2022-2023 για την Π.Ε. Εύβοιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΗΛ 2221353710-711.

αδαμ_διακηρυξη προμηθεια αλατοσ περιοδου 2022-2023

αδα_περιληψη διακηρυξησ προμηθειασ αλατοσ 2022-2023

espd

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/12/2022
Ημ/νία λήξης: 06/01/2023
ΑΔΑ: ΨΞΤΧ7ΛΗ-ΕΟΘ
Αρ. Πρωτ.: 282839/15-12-2022