ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΗΤΟΙ ”ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ -ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΗΤΟΙ ”ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ -ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34131, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353821 ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

κημδησ αδα προσκληση μνημονιου 2023 file-56

προδγραφεσ gps

αποφαση ο.ε. για τιμεσ μηχανηματων 2023 (6εσν7λη-12κ)

6. υπευθυνη δηλωση (2023)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 0,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/12/2022
Ημ/νία λήξης: 23/12/2022
ΑΔΑ: 61877ΛΗ-ΜΗ4
Αρ. Πρωτ.: 276433