Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός άγονου δρομολογίου για την μεταφορά μαθητών στο Νομό Φωκίδας

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός άγονου δρομολογίου για την μεταφορά μαθητών στο Νομό Φωκίδας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Γιδογιαννου 37 – ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
email: k.kavvouras@pste.gov.gr

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤ ΔΡΟΜ ΚΑΛΛΟΝΗ ΕΥΠΑΛΙΟ

Παράταση διαπραγμάτευσης.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 21820,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 05/12/2022
Ημ/νία λήξης: 08/12/2022