Διαπραγμάτευση ΄΄ Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας΄΄

Διαπραγμάτευση ΄΄ Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας΄΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512
E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr

ΔΙΑΚ ΜΙΣΘ ΜΗΧΑΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝ ΜΕ ΑΔΑΜ(1)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΕΥΔ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 02/12/2022
Ημ/νία λήξης: 06/12/2022
ΑΔΑ: 9ΔΥ37ΛΗ-ΑΣΑ
Αρ. Πρωτ.: 271437